logo
Regulamin zawody feederowe o puchar wedkarskifart.pl na Łowisku Kłodzionko edycja 2021

I. SPRAWY OGÓLNE:

Zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej, na jedną wędkę gruntową.

6:00 Zbiórka przy stanowisku numer 2 (mapa). Odprawa. Rozejście na stanowiska.

7:40 Nęcenie.

Zawody gruntowe trwają 7 godzin 8:00 – 15:00. (11:00 – 12:00 przerwa w wędkowaniu na ważenie ryb i ciepły posiłek)

Dopuszcza się możliwość przebywania na stanowiskach osób trzecich (np. trener, osoba towarzysząca – te osoby nie mogą pomagać przy wędkowaniu ani podbierać ryb).

Możliwy będzie dojazd samochodami na poszczególne stanowiska wędkarskie (nie na wszystkie).

Organizator zapewnia gorący posiłek na koniec trwania zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania regulaminowej siatki do przechowywania ryb w stanie żywym. (siatka minimum 3 m długości)

Zawodnicy przed przystąpieniem do zawodów oraz po ich skończeniu zobowiązani są do posprzątania stanowiska wędkarskiego.

Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt oraz straty wynikłe w czasie zawodów wędkarskich.

W razie stwierdzenia złamania regulaminu, tylko organizatorzy i sędziowie mają prawo do prowadzenia dochodzenia, 

II. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Zawody rozegrane zostaną w jednym sektorze i w jednej kategorii OPEN.

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie haków bezzadziorowych.

2. Dozwolone jest łowienie na jedną wędkę przez zawodnika metodą gruntową z wykluczeniem metody spinningowej i spławikowej.

3. Dopuszcza się stosowanie drgającej szczytówki lub innych sygnalizatorów z wyjątkiem spławika

4. Zawodnik łowi wędką wyposażoną w koszyczek zanętowy, sprężynę lub ciężarek. Wyklucza się możliwość łowienia na żywą rybkę, martwą rybkę, fileta z ryby, wędzone ryby.

5. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

6. Klasyfikacja indywidualna. Punktacja: 1 gram - 1 punkt.

7. Nęcenie oraz wędkowanie odbywa się z brzegu na wyznaczonym stanowisku.

8. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu mechanicznego do wywożenia zanęt i przynęt wędkarskich oraz zabrania się używania markerów, bojek, kul wodnych itp., Nęcenie wstępne (grube) dozwolone jest jedynie za pomocą koszyków zanętowych,kobry, PVA, rakiet zanętowych, ręki oraz procy. Donęcanie w trakcie zawodów możliwe jest jedynie w koszyku, podajniku i sprężynie zanętowej.

9. Wędka musi spełniać przepisy zawarte w RAPR (wędka musi posiadać kołowrotek i przelotki).

10. Zawodnik może używać tylko przynęt/zanęt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
11. Przed rozpoczęciem zawodów każdy zawodnik losuje swoje stanowisko, którego nie może zmienić bez zgody sędziego głównego zawodów.

12. Złowione ryby każdy zawodnik przechowuje indywidualnie w swojej siatce. Karpie powyżej 5 kg oraz wszystkie złowione jesiotry zgłasza się sędziemu w celu ich zważenia i natychmiastowego wypuszczenia.

13. Zawody rozgrywane są zawsze na żywej rybie, wszystkie ryby muszą być wypuszczone do wody. Ważenie ryb odbywa się na stanowiskach. Do połowu nie zalicza się ryby, która została złowiona po sygnale kończącym zawody.

14. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w innym razie może zostać nie zaliczona.

15. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiada, może ten fakt zgłosić sędziemu ale nie musi.

16. Ryby, które nie będą punktowane podczas zawodów: szczupak, sandacz, sum.

17. Zawodnik w czasie zawodów łowi i nęci w obrębie swojego stanowiska.

18. Wygrywa ten wędkarz, który otrzyma najwięcej punktów.

III. ZANĘTY I PRZYNĘTY:

Dozwolone jest stosowanie zanęt, pelletów, kulek proteinowych, przynęt roślinnych i zwierzęcych dowolnie barwionych i nasyconych substancjami zapachowymi.

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW:

6:00- zbiórka i zgłoszenie zawodników w sekretariacie zawodów.

6:15- rozejście na wylosowane stanowiska wędkarskie,

7:40- nęcenie wstępne ( I sygnał).

8:00- rozpoczęcie zawodów ( II sygnał).

11:00-12:00 – przerwa na ważenie i ciepły posiłek

15:00- zakończenie zawodów, ważenie ryb ( III sygnał).

16:00- wręczenie nagród, ognisko, ciasto, kawa.

V. OBOWIĄZUJĄCE SYGNAŁY:

- pierwszy sygnał – rozpoczęcie nęcenia 20 minut przed zawodami.

- drugi sygnał - rozpoczęcie zawodów.

- trzeci sygnał – zakończenie zawodów.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- I, II, III miejsce indywidualniepuchary, oraz nagrody rzeczowe

- nagroda, oraz statuetka za największą rybę zawodów ufundowana przez Łowisko Kłodzionko

- wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają upominki i nagrody rzeczowe.

VII. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ODWOŁAWCZA:

- zawody prowadzi sędzia główny i 2 sędziów pomocniczych

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wyjaśnione będą na odprawie przed rozpoczęciem zawodów wędkarskich

VIII: DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKA:

Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania lub gruntowania,

- nęcenie ryb przed sygnałem „nęcenie”,

- używanie wędki lub siatki niezgodnej z przepisami,

- nęcenie zanętą ciężką po sygnale „wolno łowić” (po jednej uwadze sędziego),

- łowienie na sąsiednim stanowisku (po jednej uwadze sędziego),

- używanie echosond podczas trwania zawodów,

- używane przynęt pęczkowanych i przyklejanych do haczyka,

- używania przynęt sztucznych, zwłaszcza gumowych,

- nie przestrzeganie ustaleń podjętych w czasie odprawy,

- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się do współzawodników lub sędziego (po jednej uwadze sędziego),

- za wszelkiego rodzaju oszustwa na zawodach (np. przekazywanie lub odbieranie ryb od innych zawodników)