logo
Pomorskie Zawody Feederowe 2022 - Regulamin

Regulamin Pomorskich Zawodów Feederowych 12.06.2022 oraz 02.10.2022

I. SPRAWY OGÓLNE:

Zawody gruntowe trwają 10 godzin (2 tury po 5 godzin)

Zawody odbywają się w parach, jedna wędka gruntowa na wędkarza.

Dopuszcza się możliwość przebywania na stanowiskach osób trzecich (np. trener, osoba towarzysząca – te osoby nie mogą pomagać przy wędkowaniu ani podbierać ryb).

Możliwy będzie dojazd samochodami na poszczególne stanowiska wędkarskie (nie na wszystkie).

Organizator zapewnia gorący posiłek podczas przerwy na przenoszenie oraz na koniec trwania zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania regulaminowej siatki do przechowywania ryb w stanie żywym. (siatka minimum 3 m długości)

Zawodnicy przed przystąpieniem do zawodów oraz po ich skończeniu zobowiązani są do posprzątania stanowiska wędkarskiego.

Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt oraz straty wynikłe w czasie zawodów wędkarskich.

W razie stwierdzenia złamania regulaminu, tylko organizatorzy i sędziowie mają prawo do prowadzenia dochodzenia.

II. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Zawody rozegrane zostaną w jednej kategorii OPEN PARAMI.

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie haków bezzadziorowych. Linka główna musi być żyłką. Wymagane jest posiadanie dużego podbieraka na parę zawodników oraz maty do wyhaczania ryb.

2. Dozwolone jest łowienie na jedną wędkę przez zawodnika metodą gruntową z wykluczeniem metody spinningowej i spławikowej.

3. Dopuszcza się stosowanie drgającej szczytówki lub innych sygnalizatorów z wyjątkiem spławika.

4. Zawodnik łowi wędką wyposażoną w koszyczek zanętowy, podajnik, sprężynę lub ciężarek.

5. Zawodnicy mogą mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

6. Klasyfikacja w parach. Punktacja: 1 gram - 1 punkt.

7. Nęcenie oraz wędkowanie odbywa się z brzegu na wyznaczonym stanowisku.

8. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu mechanicznego do wywożenia zanęt i przynęt wędkarskich oraz zabrania się używania markerów, bojek, kul wodnych itp., Nęcenie wstępne (grube) dozwolone jest jedynie za pomocą koszyków zanętowych, podajników, kobry, PVA, rakiet zanętowych, ręki oraz procy. Donęcanie w trakcie zawodów możliwe jest jedynie w koszyku, podajniku, sprężynie zanętowej i z procy.

9. Wędka musi spełniać przepisy zawarte w RAPR (wędka musi posiadać kołowrotek i przelotki).

10. Zawodnik może używać tylko przynęt/zanęt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Wyklucza się możliwość łowienia na żywą rybkę, martwą rybkę, fileta z ryby, wędzone ryby, konserwowane ryby, solone ryby, ryby w occie itp.

11. Przed rozpoczęciem zawodów każda para losuje swoje stanowisko, którego nie może zmienić bez zgody sędziego głównego zawodów. Po 5 godzinach łowienia następuje zmiana stanowisk.

12. Złowione ryby każda para przechowuje indywidualnie w swojej siatce. Karpie powyżej 5 kg oraz wszystkie złowione jesiotry zgłasza się sędziemu w celu ich zważenia i natychmiastowego wypuszczenia.

13. Zawody rozgrywane są zawsze na żywej rybie, wszystkie ryby muszą być wypuszczone do wody. Ważenie ryb odbywa się na stanowiskach. Do połowu nie zalicza się ryby, która została złowiona po sygnale kończącym zawody.

14. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w innym razie może zostać nie zaliczona.

15. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiada, może ten fakt zgłosić sędziemu ale nie musi.

16. Ryby, które nie będą punktowane podczas zawodów: szczupak, sandacz, sum, węgorz.

17. Zawodnik w czasie zawodów łowi i nęci w obrębie swojego stanowiska.

18. Wygrywa ta para, który otrzyma największą ilość punktów.

III. ZANĘTY I PRZYNĘTY:

Dozwolone jest stosowanie zanęt, pelletów, kulek proteinowych, przynęt roślinnych i zwierzęcych dowolnie barwionych i nasyconych substancjami zapachowymi.

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW:

5:30- zbiórka i zgłoszenie zawodników w sekretariacie zawodów , losowanie stanowisk na I i II turę.

6:00- rozejście na wylosowane stanowiska wędkarskie,

7:00- nęcenie wstępne.

7:10- rozpoczęcie zawodów.

I tura 7:00 - 12:00

12:00 - 13:30 – przerwa na ważenie i zmianę stanowiska

II tura 13:30 - 18:30

18:30- zakończenie zawodów, ważenie ryb.

19:00- wręczenie nagród, ognisko, ciasto, kawa.

V. OBOWIĄZUJĄCE SYGNAŁY:

- pierwszy sygnał – rozpoczęcie nęcenia 10 minut przed I turą.

- drugi sygnał rozpoczęcie I tury.

- trzeci sygnał – zakończenie I tury.

- czwarty sygnał – rozpoczęcie nęcenia 10 minut przed II tury.

- piąty sygnał – rozpoczęcie II tury.

- szósty sygnał – zakończenie II tury.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- I, II, III miejsce indywidualnie – puchary, nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe

- nagroda, oraz statuetka za największą rybę zawodów

- wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają upominki i nagrody rzeczowe.

VII. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ODWOŁAWCZA:

- zawody prowadzi sędzia główny i 2 sędziów pomocniczych

Sędzia główny: Jacek Morzuch

1. Sędzia pomocniczy: Patryk Sieger

2. Sędzia pomocniczy: Tomasz Meller

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wyjaśnione będą na odprawie przed rozpoczęciem zawodów wędkarskich.

VIII: DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKA:

Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania lub gruntowania,

- nęcenie ryb przed sygnałem „nęcenie”,

- używanie wędki lub siatki niezgodnej z przepisami,

- nęcenie zanętą ciężką po sygnale „wolno łowić” (po jednej uwadze sędziego),

- łowienie na sąsiednim stanowisku (po jednej uwadze sędziego),

- używanie echosond podczas trwania zawodów,

- używane przynęt pęczkowanych i przyklejanych do haczyka,

- używania przynęt sztucznych, zwłaszcza gumowych,

- nie przestrzeganie ustaleń podjętych w czasie odprawy,

- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się do współzawodników lub sędziego (po jednej uwadze sędziego),

- za wszelkiego rodzaju oszustwa na zawodach (np. przekazywanie lub odbieranie ryb od innych zawodników)